Shared accommodation services are changing the hospitality market in cities

  • Pavla Burešová College of Business and Hotel Management, Brno, Czech Republic
  • Katarina Mrkvová College of Business and Hotel Management, Brno, Czech Republic https://orcid.org/0000-0002-6374-5558
  • Branislav Dudic Comenius University, Faculty of Management, Bratislava, Slovakia, and University Business Academy, Faculty of Economics and Engineering Management, Novi Sad, Republic of Serbia https://orcid.org/0000-0002-4647-6026
Keywords: Airbnb, hotel, shared accommodation, hospitality market, cities, services

Abstract

This study is focused on changes in the accommodation services market affected by shared accommodation platforms. The housing services market in the Czech Republic is segmented complexly. Traditional types of accommodation including hotels, pensions and hostels are using digital platforms such as Trivago, Booking, TripAdvisor, etc. only to mediate offered short-term housing services. The offer of so-called shared accommodation has expanded considerably. One of the most widespread is a digital platform Airbnb acting as an accommodation service provider mediating private immovable properties as well as collective accommodation facilities.

Downloads

Download data is not yet available.

References

About Couchsurfing. (2018). Retrieved October 6, 2018 from http://www.couchsurfing.com/about/about-us/

About the Family. (2018). Retrieved November 11, 2018 from https://www.homeaway.com/info/about-the-family

Airbnb důvěra a bezpečnost - Tvoje bezpečnost je u nás na prvním místě. Rekreační pronájmy, domovy, zážitky a místa – Airbnb [Airbnb trust and safety - Your safety comes first. Vacation Rentals, Homes, Experiences & Places in Airbnb]. (2018). Retrieved October 6, 2018 from https://www.airbnb.cz/trust

Analyza [Analysis]. (2018). Retrieved September 28, 2018 from https://www.vlada.cz/assets/urad-vlady/poskytovani-informaci/poskytnute-informace-na zadost/Priloha_4_ Material _Analyza.pdf

Bajtler, M. (2019). Praha má pro regulaci Airbnb svázané ruce, tvrdí advokát Jakub Štilec [Prague has hands tied for Airbnb regulation, claims Jakub Štilec]. Retrieved June 1, 2019 from https://www.idnes.cz/praha/zpravy/praha-regulace-airbnb-mesto-ma-svazane-ruce-nemovitosti.A181227_447367_praha-zpravy_nuc

Eckhardt, G., & Bardhi, F. (2018). The Sharing Economy Isn’t About Sharing at All. Harvard Business Review - Ideas and Advice for Leaders. Retrieved October 6, 2018 from https://hbr.org/2015/01/the-sharing-economy-isnt-about-sharing-at-all

EHHA.eu – European Holiday Home Association. (2018). Retrieved October 6, 2018 from http://ehha.eu/about-us

HomeExchange About HomeExchange.com™, the World's #1 Home Exchange Site (2018). Retrieved November 1, 2018 from https://www.homeexchange. com/en/about

Hotelstars. (2018). Retrieved October 10, 2018 from https://www.hotelstars.cz

Joffrion, E. (2018). Airbnb Celebrates Record Growth With 10 Million Guest Nights Booked. Press Release and News Wire Services. Retrieved October 6, 2018 from http://www.marketwired.com/press-release/airbnb-celebrates-record-growth-with-10-million-guest-nights-booked-1670787.htm/

Křížek, F., & Neufus, J. (2011). Moderní hotelový management [Modern hotel management]. Praha: Grada.

Mareš, P. (2006). Faktory sociálního vyloučení [Factors of social exclusion]. Praha: VÚPSV, Výzkumné centrum Brno.

Másson Mack, M. (2019). FairBnB is an ethical alternative to Airbnb, coming in 2019. Retrieved January 8, 2019 from https://thenextweb.com/eu/2018/12/06/fairbnb-is-an-ethical-alternative-to-airbnb-coming-in-2019/

Matofska, B. (2018). What is the Sharing Economy? Welcome to the discovery site for the Sharing Economy and founders of Global Sharing Week. Retrieved October 6, 2018 from http://www.thepeoplewhoshare.com/blog/what-is-the-sharing-economy/

Ptáček, M. (2019). Urbanista z Amsterdamu spouští FairBnB, etickou alternativu k Airbnb | CzechCrunch – nejčtenější magazín o startupech a technologiích [An urban planner from Amsterdam launches FairBnB, an ethical alternative to Airbnb | CzechCrunch - the most read magazine about startups and technologies]. Retrieved January 6, 2019 from https://www.czechcrunch.cz/2018/12/urbanista-z-amsterdamu-spousti-fairbnb-etickou-alternativu-k-airbnb/

Rekreační pronájmy, domovy, zážitky a místa – Airbnb [Vacation Rentals, Homes, Experiences & Places - Airbnb]. (2019). Retrieved January 5, 2019 from https://www.airbnb.cz/

Stárek, V. (2019). Asociace hotelů a restaurací České republiky [Association of hotels and restaurants of the Czech Republic]. Retrieved January 8, 2019 from https://www.ahrcr.cz/novinky /hotrec-k-postoji-ek-vuci-airbnb/

Starý dělnický Žižkov mizí, jeho tvář mění vysoké nájmy i Airbnb. Dokáže se ubránit gentrifikaci? [The old working-class Žižkov disappears, its face changing high rents and Airbnb. Can he resist gentrification?]. (2019) Retrieved January 6, 2019 from https://wave.rozhlas.cz/stary-delnicky-zizkov-mizi-jeho-tvar-meni-vysoke-najmy-i-airbnb-dokaze-se-7706251

Šubrt, J. (2008). Soudobá sociologie [Contemporary Sociology]. Praha: Karolinum.

Turistika likviduje centra měst. Vylidňují se [Tourism destroys city centers. They are depopulating]. (2019). Retrieved January 5, 2019 from https://www.tyden.cz/rubriky/byznys/cesko/turistika-likviduje-centra-mest-vylidnuji-se456221.html?showTab=diskutovano

Ubytovací služby [Accommodation services]. (2019). Retrieved January 20, 2019 from https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/ubytovaci-sluzby-12762.html

Published
2019-12-24
How to Cite
Burešová, P., Mrkvová, K., & Dudic, B. (2019). Shared accommodation services are changing the hospitality market in cities . Hotel and Tourism Management, 7(2), 97 - 104. https://doi.org/10.5937/menhottur1902097B

Most read articles by the same author(s)